سخن روز /
بیانه حریم خصوصی

بیانیه حریم خصوصی

 

اهداف بیانیه : اطلاعات شخصی هر فرد، بخشی از حریم خصوصی وی محسوب می شـود .حفاظـت بیشتر از حقوق شخصی افراد در شبکه، نه تنها موجب حفظ امنیت کاربران می شـود، بلکـه باعـث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فعالیتهای جاری می گردد .هدف از این بیانیه، آگـاه سـاختن شـما درباره ی نوع و نحوه استفاده از اطلاعاتی است که در هنگام بازدید از تارنمای سازمان، از جانب شما دریافت می گردد.

موارد قانونی مرتبط با حریم خصوصی : این سازمان بر اساس ماده 7 تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری موضوع مصوبه شماره 1127128 مـورخ 1395/11/28 شـورای عـالی اداری و مقـررات مرتبط با آن، خود را ملزم به حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران تارنمـا دانسـته و از کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت می کند، دریافـت کـرده و بـا پیش بینی تمهیدات لازم برای حفظ مدارک شخصی افراد، از انتشار آن یا در اختیار قرار دادن آن به دیگران خودداری می نماید.

هدف از جمع آوری برخی از اطلاعات کاربران : اطلاعات جمع آوری شده از بازدید کنندگان، صرفاً برای بهبود کیفیت خدمات و محتوای تارنما و دسترسی سریع مراجعین به خدمات، مورد استفاده قرار می گیرند و هیچ بخشی از اطلاعات شخصی شما را بدون اطلاع و اجازه قبلی، با فرد یا مؤسسـه ی دیگری در میان نخواهیم گذاشت.

فناوری های مورد استفاده در دریافت اطلاعات : این تارنما جهت جمع آوری اطلاعات مـورد نیـاز خود از فناوری کوکی استفاده می کند .کوکی حجم کوچکی از اطلاعات است، کـه معمـولا بـر روی دیسک سخت و یا در مواردی بر روی حافظه موقت کامپیوتر شما از جانب سرویس دهنده نوشته می شود .از آنجایی که کوکی ها فاقد هر گونه داده ای جهت اجرای فرامین و کدهای کامپیوتری اسـت، ناقل ویروس های کامپیوتری نبوده و لذا نمی تواند کامپیوتر شخصی شما را آلوده سـازد .همچنـین کوکی بکارگرفته شده در این سایت، قابلیت کشف و ثبت نشانی پست الکترونیک شما را ندارد.

ثبت برخی از اطلاعات کاربران : ثبت نشانی IP شما به ما کمک می کند تـا در تشـخیص و رفـع مشکلات مربوط به سرویس دهنده و کنترل بهتر آن اقدام کنیم. هشدار امنیتی : توجه داشته باشید که برخی از اطلاعات شخصی شما، هنگامی که پیام و یا مطلبی را در بخش تالارهای گفتگو و یا شبکه های اجتماعی بومی ارسال می کنید، در اختیار عموم قرار گرفته و ممکن است این اطلاعات، خارج از کنترل ما موجب سوء ا ستفاده های احتمالی و ار سال پیام های ناخواسته از سوی دیگران شود.

تاریخ به روز رسانی:
2020/07/21
تعداد بازدید:
67
Powered by DorsaPortal