سخن روز /
امور تشکلها و نظام های بهره برداری
کارشناس مسؤل امور تشکلها ونظام های بهره برداری استان
 
نام و نام خانوادگی : مهدی حسن زاده
  
مدارک تحصیلی :  

* لیسانس مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی

* ارشد مدیریت کشاورزی  
 
سوابق خدمتی: 
*کارشناس مسئول تشکلها  از سال 90 تا 93
*کارشناس آموزش از سال 93 تا 95
*سرپرست اداره آموزس از سال 95 تا تیر 98
*کارشناس مسئول تشکلها و نظامهای بهره برداری از  مهر 98  
 
شماره تماس : 32511019-026
 
آدرس ایمیل : tashakolha_alborz@corc.ir 
 
شرح وظایف :

        * برنامه ریزی و نظارت برعملکرد تعاونی های تولید کشاورزی ونظامهای بهره برداری های استان

       * برنامه ریزی ونظارت بر عملکرد تشکلهای کشاورزی بویژه نظام های صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی وانجمن ها وکانون کشاورزی استان

       * برنامه ریزی ونظارت برمجامع عمومی وفوق العاده نظام های بهره برداری و تشکلها

 
 
تاریخ به روز رسانی:
2019/10/14
تعداد بازدید:
430
Powered by DorsaPortal