سخن روز /
واحد حقوقی
کارشناس مسئول حقوقی استان 
 
 
 
نام و نام خانوادگی : ابوالفضل میرهاشمی
 
مدارک تحصیلی :
*فوق دیپلم  
*لیسانس حقوق 
 
سوابق خدمتی :
 
*از سال 85 تاسال 89 مسئول دفتر اداره شهرستان کرج  
*از سال 90 تاسال 96 رئییس دفتر استان 
*از سال 96 تاکنون کارشناس مسئول حقوقی استان  
  
 شماره تماس : 32511019-026 
 
آدرس ایمیل :  hoghughi_alborz@corc.ir
 
  شرح وظایف : 
 

1- تعقیب و دفاع از دعاوی که از طرف سازمان و یا علیه سازمان در مراجع قضایی کشور مطرح می شود.

2- اظهار نظر حقوقی در مورد قراردادهایی که بوسیله واحدهای سازمان یا شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی تهیه میشود.

3- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی از شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و یا واحدهای سازمان و اجرای آن پس از تائید مقامات ذیربط سازمان.

4- رسیدگی به شکایات و گزارشات مربوط به تخلفات کارکنان و مدیران شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و واحدهای سازمان و اعلام جرم علیه مدیران خاطی شرکتها و اتحادیه های تعاونی برابر اختیارات تفویضی در حدود قوانین و مقررات موجود.

5- تهیه پاسخ در مورد شکایاتی که از خارج از سازمان دریافت می شود.

6- اقدام‌ در جهت‌ استیفاء حقوق‌ سازمان‌ از طریق‌ طرح‌، تعقیب‌ ، دفاع‌ و سایر اقدامات قانونی مربوط به دعاوی‌ سازمان تعاون روستائی ایران و عندالإقتضا (حسب تفویض نمایندگی در مراجع قضائی) تشکلهای تعاونی تحت پوشش در کلیه‌ مراحل‌ رسیدگی‌

7- ارائه‌ مشاوره‌ به‌ کلیه‌ اشخاص حقوقی تحت نظارت سازمان در صورت نیاز در خصوص‌ انتخاب‌ وکلاء و مشاورین‌

8- تعیین‌ نماینده‌ حقوقی‌ و قضائی در هیأت‌ها ، شوراها و کمیسیونهای‌ مختلف‌ و مراجع قضایی در چارچوب‌ وظایف‌ محوله‌

9- تهیه‌، تنظیم‌ و پیشنهاد دستورالعمل‌ ها و روشهای‌ لازم‌ بمنظور حُسن‌ انجام‌ امور حقوقی‌ و پیشگیری‌ از وقوع‌ جرائم‌ و تخلفات‌ در سازمان با هماهنگی واحدهای ذیربط

10- مشاوره‌، ارائه‌ طریق‌ و پاسخ‌ به‌ کلیه‌ استعلامات‌ حقوقی‌ و قضایی واحدهای سازمانی و اشخاص حقوقی تحت نظارت سازمان

11- بررسی‌ و اظهار نظر حقوقی‌ در مورد پیش نویس طرحها و لوایح قانونی ، اساسنامه‌ها، آئین‌ نامه‌ها ، تصویبنامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعملهای‌ پیشنهادی‌ سازمان تعاون روستائی و سایر اشخاص حقوقی که‌ بنحوی‌ با وظایف‌ سازمان مربوط‌ می‌باشند

12- بررسی‌ و اظهار نظر حقوقی‌ در زمینه‌ کلیه‌ قراردادها و موافقتنامه‌های‌ سازمان و تشکیلات وابسته ، با اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ و ارائه‌ طریق‌ در خصوص انطباق با قانون ومقررات ،نحوه‌ تنظیم‌، رسیدگی‌ وپیگیری برای حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ ناشی‌ از عدم‌ اجرای‌ قراردادها

13- جمع‌ آوری‌، طبقه‌ بندی‌ قوانین‌ و مقررات‌ موضوعه‌، آراء، نظرات‌ و رویه‌های‌ قضایی‌ مرتبط با وظایف سازمان

14- انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی بر حسب نیاز طبق مقررات جهت انجام امور حقوقی و اقامه دعوی پس از تامین منابع مالی

15- حمایت قضایی و حقوقی از کارکنان سازمان تعاون روستائی و انجام مشاوره و راهنمایی قضایی به متقاضیان حمایت قضایی سازمان

16- بررسی، رسیدگی و اعلام نظر حقوقی نسبت به شکایات واصله از اشخاص حقیقی وحقوقی درحوزه وظایف سازمان

17- تهیه وتنظیم برنامه های بازرسی ازواحدهای سازمانی واشخاص حقوقی تحت نظارت سازمان در حوزه وظایف محوله

18- انجام سایرامور محوله درچارچوب وظایف دفتر

19- تهیه و انجام مکاتبات مربوط به تغییرات ثبتی شرکتها و اتحادیه های تعاونی و اعلام آن به ادارات ثبت شرکتها جهت اخذ آگهی تغییرات ثبتی دستگاههای ذیربط.

20- انجام مکاتبات مربوط به افتتاح حساب نزد بانکها به منظور واریز سهام اعضاء شرکتها و اتحادیه های تحت نظارت.

21- شرکت و حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه های تعاونی از طریق معرفی نماینده به درخواست تشکلهای مزبور جهت نظارت ( که مستلزم پیش بینی بودجه لازم جهت پرداخت حق جلسه است ).

تاریخ به روز رسانی:
2020/06/20
تعداد بازدید:
496
Powered by DorsaPortal