سخن روز /
اداره شهرستان نظرآباد
سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان نظرآباد 
 
نام و نام خانوادگی : علی محمد زادگان
 
 مدارک تحصیلی :
 
      * فوق دیپلم حسابداری
      * لیسانس علوم اقتصادی
      * ارشد توسعه روستائی
      * دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی 
 
سوابق خدمتی :
 
      * امور مالی  شهرستان قزوین 
      * کارشناس بازرگانی  استان قزوین 
      * معاون شهرستان  قزوین 
      * رئیس شهرستان قزوین 
      * کارشناس مسئول استان قزوین 
      * سرپرست شهرستان اداره تعاون روستایی شهرستان نظرآباد از سال 96 تاکنون 
 
شماره تماس : 45345119-026
 
آدرس ایمیل :nazarabad@corc.ir 
 
شرح وظایف :
 
    * صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونیهای تحت سرپرستی و تهیه دستورالعمل در این زمینه
    * شرکت در کمیسیون ها ، سمینارها و کمیته های مرتبط با هر تعاونی
    * بررسی و مطالعه نیازمندیهای عمران دهات به منظور پیشنهاد آن به مرکز
    * پیش بینی و اقدام در تعیین و تهیه وسایل و موارد موردنیاز در حدود اعتبارات و امکانات
    * تهیه و تنظیم آمارهای لازم در مورد وضع اجتماعی روستائیان و سایر فعالیتهای انجام شده
    * تدوین برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برآورد بودجه مربوطه
    * چک و اصلاح و امضاء لوایح حقوقی برنامه های مربوط به امور ثبتی شرکتهای تعاونی روستائی
    * اتخاذ تصمیم و نظارت بر تنظیم و عملیات بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
    * اظهارنظر در مورد برنامه های آموزشی و ترویج تعاونیها ، ترویج ، صنایع دستی و فعالیتهای غیر کشاورزی
    * سازماندهی فعالیتهای مربوط در حوزه مربوطه و تعیین وظایف و مسئولیتهای واحدهای تحت سرپرستی
    * اتخاذ تصمیم و نظارت بر اجرای امور تبلیغات و انتشارات حوزه های مربوطه
    * نظارت بر امور شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستائی و کشاورزی
    * نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی روستائی 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
2019/10/17
تعداد بازدید:
854
Powered by DorsaPortal